Chat with us, powered by LiveChat
Twój Wybór Nr 1 dla inspekcji w nadbrzeżnych Chinach!
English| Português| Русский| Español| Français| Polish| German| Italiano| 日本の言語| عربي

Below translation is finished through Google’s translation service, and might have inaccurate expression. It serves only as reference for your easier understanding.

Kontakt

  • Tel:

    +86-20-89089928 +86-20-89089938 +86-20-89089968

  • Fax:

    +86-20-89089025

  • Strona:

    www.v-trust.com

  • Please click HERE to get more email contacts for specific product lines.
SA8000


SA 8000 to pierwszy standard zajmujący się warunkami pracy pracowników stworzony przez Social Accountability International (SAI); dostarcza on zasad niezależnej oceny przez certyfikowany zewnętrzny organ, podobnie jak system zarządzania jakością ISO 9000 oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14000.

By sprostać wymaganiom Audytu Fabryki dla Państwa odnosimy się do standardu odpowiedzialności społecznej oraz wskazówek SA 8000.

Standardy odpowiedzialności społecznej zajmują się następującymi zagadnieniami:

Zatrudnianie dzieci: firma nie będzie zatrudniać dzieci, co prawo chińskie definiuje jako “każda osoba poniżej 16 roku życia”.

Praca przymusowa: firma nie będzie stosować pracy przymusowej

Bezpieczeństwo środowiska pracy: firma zapewni swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy. Pracownicy nie powinni pracować w środowisku niebezpiecznym dla zdrowia.

Prawo do zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych: “firma będzie respektować prawo całego personelu do zrzeszania się w związki zawodowe oraz do negocjacji zbiorowych” (SAI).

Dyskryminacja: “firma nie będzie stosować dyskryminacyjnych praktyk podczas zatrudnienia, wynagradzania, dostępu do szkoleń, promocji, zwolnienia czy emerytury w stosunku do rasy, kasty, pochodzenia etnicznego i narodowego, religii, ułomności, płci, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych czy sympatii politycznych” (SAI).

Godziny pracy: “firma będzie przestrzegała regulacji prawnych odnośnie dopuszczalnej ilości godzin pracy” (SAI).

Wynagrodzenie: “firma zapewni wynagrodzenie nie niższe niż wymagane przez prawo” (SAI).

Systemy zarządzania: “kierownictwo wyższego szczebla zdefiniuje politykę społecznej odpowiedzialności firmy oraz warunki pracy by zapewnić spójność z wszystkimi wymaganiami niniejszego standard oraz narodowych praw” (SAI).