Chat with us, powered by LiveChat
Twój Wybór Nr 1 dla inspekcji w nadbrzeżnych Chinach!
English| Português| Русский| Español| Français| Polish| German| Italiano| 日本の言語| عربي

Below translation is finished through Google’s translation service, and might have inaccurate expression. It serves only as reference for your easier understanding.

Kontakt

  • Tel:

    +86-20-89089928 +86-20-89089938 +86-20-89089968

  • Fax:

    +86-20-89089025

  • Strona:

    www.v-trust.com

  • Please click HERE to get more email contacts for specific product lines.
ISO 14000


Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), z siedzibą w Genewie, jest jedną z głównych instytucji standaryzujących. Standardy powstające w ISO są dostępne dla wszystkich krajów członkowskich jako dobrowolne. Mimo, iż standardy ISO są dobrowolne, wiele z nich jest wykorzystywanych w ustawodawstwie.

Powstanie standardów ISO przebiega w rygorystyczny sposób. Gdy powstanie propozycja nowego standardu, musi być ona zaakceptowana przez komisję techniczną lub Radę ISO. Po powołaniu komisji technicznej, może ona powołać podkomisje oraz grupy robocze, które poprowadzą pracę.

Obecnie jest około 2850 aktywnych komisji technicznych, podkomisji oraz grup roboczych, składających się z wykwalifikowanych reprezentantów z całego świata. Do dziś opublikowanych zostało ponad 12 tys. standardów ISO.

Jako podstawowa zasada, każdy standard ISO jest rewidowany co najmniej co 5 lat.


Seria ISO 14000
Seria ISO 14000 dotyczy systemów zarządzania środowiskowego, których celem jest umożliwienie organizacji opracowanie polityki i celów środowiskowych, uwzględniając wymagania, wynikające z przepisów prawnych oraz informacje o znaczących wpływach na środowisko.

Seria ISO 14000 obejmuje ponad 20 standardów, wskazówek oraz innych publikacji związanych z wieloma zagadnieniami, m.in. zarządzaniem lasami czy ocena cyklu życia. Poniżej prezentujemy przykład serii ISO 14000.
   ISO 14001
    Systemy Zarządzania Środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania
   
    ISO 14004
    Systemy Zarządzania Środowiskowego - Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających
   
    ISO 14010
    Wytyczne dotyczące audytowania środowiskowego - Ogólne zasady audytowania środowiskowego
   
    ISO 14011
    Wytyczne dotyczące audytowania środowiskowego – Procedury audytowania Część 1: audytowanie systemów zarządzania środowiskowego
   
    ISO 14012
    Wytyczne dotyczące audytowania środowiskowego – Kryteria kwalifikacyjne audytorów środowiskowych

Standard ISO 14001
Podstawową zasadą ISO 14001, która dotyczy zarządzania systemami środowiskowymi, jest iż organizacje same wyznaczają swoje cele bazując na własnej interpretacji i sytuacji, tj. wymagania klientów, regulacji prawnych, społeczności lokalnej, pożyczkodawców czy grup środowiskowych. Standard ISO 14001 podaje strukturę, w ramach której tworzy się cele oraz dostarcza informacje czy cele te są spełniane.

Z końcem roku 2001, prawie 32 tys. organizacji na całym świecie dostało akredytację ISO 14001.

Ważną korzyścią zaadoptowania ISO 14001 jest pokazanie udziałowcom spełnienia wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Założeniem standardu ISO 14001 są elastyczność stosowania oraz bycie przydatnym w wielu sytuacjach. Jednakże jest również bezpośrednio gotowy do włączenia do już istniejącego wewnętrznego systemu zarządzania, który posiada odpowiednią biegłość oraz zasoby by wprowadzić zagadnienia środowiskowe w ten system. Jednakże założenia zostały również stworzone do aplikacji w mniejszych przedsiębiorstwach oraz organizacjach poza-biznesowych.

Ogólnie rzecz biorąc, zgodność z którymkolwiek standardem międzynarodowym może prowadzić do wdrażania kolejnych standardów. Na przykład wprowadzając ISO 14001 jest łatwiej dla danej organizacji spełnienie wymogów EMAS (Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu).