Chat with us, powered by LiveChat
Twój Wybór Nr 1 dla inspekcji w nadbrzeżnych Chinach!
English| Português| Русский| Español| Français| Polski| 日本語| Deutsch| Italiano| عربي

Below translation is finished through Google’s translation service, and might have inaccurate expression. It serves only as reference for your easier understanding.

Kontakt

  • Tel:

    +86-20-89089928 +86-20-89089938 +86-20-89089968

  • Fax:

    +86-20-89089025

  • Strona:

    www.v-trust.com

  • Please click HERE to get more email contacts for specific product lines.

Klasyfikacja defektów


Wady wykryte podczas inspekcji są sklasyfikowane w 3 następujące kategorie:
Wada Krytyczna – odpowiada usterce, która może być niebezpieczna dla użytkownika. Nasz AQL standard dla wady krytycznej to „Niedopuszczone”.
Poważne wady – usterki w działaniu, obniżenie wartości użytkowej lub oczywiste wady w wyglądzie, co może spowodować problemy ze sprzedażą produktu. Nasz AQL standard dla poważnych wad to 2.5.
Drobne wady – nie wpływają na użytkowanie ani funkcjonowanie produktu, ale jest poniżej określonego standardu jakości co może powodować trudności w sprzedaży. Nasz AQL standard dla drobnych wad to 4.0.