Chat with us, powered by LiveChat
Twój Wybór Nr 1 dla inspekcji w nadbrzeżnych Chinach!
English| Português| Русский| Español| Français| Polski| 日本語| Deutsch| Italiano| عربي

Below translation is finished through Google’s translation service, and might have inaccurate expression. It serves only as reference for your easier understanding.

Kontakt

  • Tel:

    +86-20-89089928 +86-20-89089938 +86-20-89089968

  • Fax:

    +86-20-89089025

  • Strona:

    www.v-trust.com

  • Please click HERE to get more email contacts for specific product lines.

Tablica AQL
Klasyfikacja Produkty Wysokiej Wartości Produkty Wysokiej Wartości
Wady Krytyczne 0 0
Poważne Wady AQL1.0/1.5 AQL2.5
Drobne Wady AQL2.5/4.0 AQL4.0


Jak określić odpowiedni rozmiar próby oraz ilość akceptowalną?
Na przykład, przy inspekcji partii produkcji 3500 elementów, z II Poziomem Akceptacji Jakości (AQL) Tabela A wskazuje kod rozmiaru próby jako „L”, następnie Tabela B pokazuje, iż powinno być to 200 sztuk. Przy AQL = 2.5, odpowiednia wartość dopuszczalnych wadliwych prób wynosi 10.

Co to oznacza w praktyce?
Jeżeli liczba wadliwych jednostek jest większa niż 10, cała partia powinna zostać odrzucona. Oznacza to również, iż jeżeli partia przejdzie inspekcję pomyślnie, to oczekuje się, iż z prawdopodobieństwem 95% mniej niż 5% towaru (10 sztuk w naszym przykładzie) z całej sprawdzanej partii towaru będzie wadliwa.

Co zrobić z wadliwymi lub odrzuconymi partiami towaru?
Elementy wadliwe znalezione podczas inspekcji 100% towaru mogą zostać wyrzucone, naprawione lub zastąpione niewadliwymi.